Skip Navigation Links

Meer informatie over het iCAREdata-project vindt u op www.icaredata.eu

Correct refereren naar de databank, gebeurt als volgt:

Bartholomeeusen Stephaan, Philips Hilde, Van Royen Paul, Remmen Roy, Coenen Samuel. iCAREdata: Improving Care And Research Electronic Data Trust Antwerp. Zenodo; 2017. DOI 10.5281/zenodo.823697.

Hier vindt u informatie over patiëntcontacten die buiten de kantooruren plaatsvinden. Deze informatie wordt up-to-date gehouden, dit wordt op iedere pagina vermeld.

De verwerking van de gegevens verloopt conform de wet op de privacy.
Meer specifieke informatie vindt u hier

De website is interactief, u kan doelgericht zoeken.
Suggesties voor samenwerking of onderzoeksvragen kan u bezorgen via contact