Skip Navigation Links


Wegens de Corona-pandemie geven we momenteel enkel de resultaten van de contacten van de reguliere werking van de wachtposten weer. Deze kan gereduceerd zijn. Interpretatie van de gegevens die dus nu voorgesteld worden moeten tegen deze achtergrond geïnterpreteerd worden. iCAREdata volgt momenteel ook de Covid-19 aanmeldingen en diagnoses op de voet op. We kiezen ervoor om deze vooralsnog niet online te plaatsen en verwijzen voor de opvolging van de pandemie naar de reguliere sites van de Federale Overheid. Indien u vragen heeft kan u deze steeds richten tot icaredata@uantwerpen.be.


Meer informatie over het iCAREdata-project vindt u op www.icaredata.eu

Correct refereren naar de databank, gebeurt als volgt:

Bartholomeeusen Stephaan, Philips Hilde, Van Royen Paul, Remmen Roy, Coenen Samuel. iCAREdata: Improving Care And Research Electronic Data Trust Antwerp. Zenodo; 2017. DOI 10.5281/zenodo.823697.

Hier vindt u informatie over patiëntcontacten die buiten de kantooruren plaatsvinden. Deze informatie wordt up-to-date gehouden, dit wordt op iedere pagina vermeld.

De verwerking van de gegevens verloopt conform de wet op de privacy.
Meer specifieke informatie vindt u hier

De website is interactief, u kan doelgericht zoeken.
Suggesties voor samenwerking of onderzoeksvragen kan u bezorgen via contact