Skip Navigation Links


Wegens de Corona-pandemie geven we momenteel enkel de resultaten van de contacten van de reguliere werking van de wachtposten weer. Deze kan gereduceerd zijn. Interpretatie van de gegevens die dus nu voorgesteld worden moeten tegen deze achtergrond geïnterpreteerd worden. iCAREdata volgt momenteel ook de Covid-19 aanmeldingen en diagnoses op de voet op. We kiezen ervoor om deze vooralsnog niet online te plaatsen en verwijzen voor de opvolging van de pandemie naar de reguliere sites van de Federale Overheid. Indien u vragen heeft kan u deze steeds richten tot icaredata@uantwerpen.be.


Incidentie van infecties van de luchtwegen (ICPC2 codes H71, R74, R75, R76, R78 en R81 samengeteld), evolutie per weekend.


Selecteer een jaar:
Aantal infecties van de luchtwegen, per 100.000 inwoners per weekend
Incidentie van influenza (ICPC2 codes R80), evolutie per weekend.


Selecteer een jaar:
Aantal influenza infecties, per 100.000 inwoners per weekend